БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ


3,652 млрд. лв. повече постъпления в бюджета за 2023 г.

0 3804 03.01.2024
3,652 млрд. лв. повече постъпления в бюджета за 2023 г.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на ноември 2023 г. е отрицателно в размер на 980,3 млн. лв. или 0,5 процента от прогнозния БВП. За ноември е отчетено подобрение при бюджетното салдо на месечна база, като приходите за месеца превишават разходите с 459,9 млн. лв. По-доброто месечно изпълнение се дължи на приходната страна на бюджета и по-конкретно на данъчните постъпления, информираха от Министерството на финансите. Постъпленията нарастват с 3,652 млрд. лв. на годишна база. 


Отчетеният по-висок размер на данъчните постъпления през ноември се дължи основно на направените авансови вноски за корпоративен данък и прилагането на мярката за надграждане и усъвършенстване на фискалния контрол чрез въвеждане на задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на страната, уточняват от министерството. Оттам припомнят, че въпросната мярка е приета с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 октомври 2023 г. и направените изменения в Наредба 5 (Н-5), влезли в сила от 3 октомври.

 

Приходите, помощите и даренията по КФП към отчетния ноември са в размер на 60,118 млрд. лв., което представлява 86,5 на сто от разчетите за 2023 г. Постъпленията нарастват с 3,652 млрд. лв. на годишна база. 



Данъчните постъпления са 47,776 млрд. лева или 89,9 на сто от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 5,033 млрд. лв. (11,8 процента)  спрямо отчетените за същия период на предходната година. Размерът им съставлява 79,5 процента от общите постъпления по КФП за периода. 

 

Приходите в частта на преките данъци са за 10,512 млрд. лв., което представлява 90,4 процента от разчета за изминалата 2023 г.

 

Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 20,624 млрд. лв. или 88,1 процента от предвидените за годината.

 

Приходите от други данъци са 2,575 млрд. лв. Размерът им е 96,6 на сто от годишния разчет. 

 

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 14,065 млрд. лв. или 90,9 процента от прогнозираните разчети за 2023 година.

 

Неданъчните приходи са в размер на 10,202 млрд. лв. (91,5 на сто) от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други, уточняват от МФ. Приходите от помощи и дарения са в размер на 2,140 млрд. лева.

 

Разходите по КФП, включващи и вноската на страната в бюджета на ЕС, към миналия ноември са за 61,098  млрд. лв., което е 82,5 на сто от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4,234 млрд. лв., или със 7,4 процента. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, и капиталовите разходи. 



Нелихвените разходи са 58,778 млрд. лв., което представлява 83 процента от годишния разчет, където текущите са 53,495 млрд. лв., а капиталовите - 5,230 млрд. лв. 

 

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 53,5 млн. лв. 

 

Лихвените плащания на свой ред са 791,3 млн. лв. (96,1 на сто от планираните за 2023 година).

 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на ноември, е 1,529 млрд. лв.

 

Размерът на фискалния резерв към отчетния месец на 2023 е 17,4 млрд. лв., в т.ч. 15,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 

 

ФрогНюз


Препоръчай Сподели
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Ads / Реклама
Ads / Реклама