НОВИНИ


"Дали издадените в нарушение дипломи са легитимни?". Бивши преподаватели в ЮЗУ - Благоевград с отворено писмо

7 5351 05.03.2024
Югозападен университет "Неофит Рилски" / SWU "Neofit Rilski"/Facebook

Бивши преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград изпратиха отворено писмо до премиера акад. Николай Денков и министъра на образованието проф. Галин Цоков във връзка с "оповестената информация за системни нарушения на Закона за висшето образование (ЗВО), установени при направената наскоро проверка от МОН".


"Според официалната информация от МОН, отнасяща се до извършената проверка "на случаен принцип", за ограничен период от време, само в 4 специалности на Правно-историческия факултет на ЮЗУ са документирани 143 нарушения, от които 80 изключително сериозни, тъй като са свързани с неспазване на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионалната квалификация "юрист". Сред тези нарушения са неправомерно признати изпити, обучение в съкратени срокове и други в регулираната специалност "Право", а сред проверените студенти е посочена и съпругата на проф. Николай Марин – Мария Димитрова Марина, която е завършила "Право" за 3 години", пише в писмото на преподавателите, изпратено до медиите.Те задават и следния въпрос от изключително значение - дали издадените през периода, обхванат от проверката, дипломи в нарушение на ЗВО и Наредбата за единни държавни изисквания, са легитимни и не трябва ли МОН да ги обяви за недействителни?

 

"В противен случай се поражда прецедент, след който всеки университет би могъл да нарушава нормативните изисквания за обучението и дипломирането на студенти, без каквито и да е последици за тези, които са допуснали нарушения на закона и на държавните изисквания", посочват преподавателите.

 

"Надяваме се да използвате в пълна степен правомощията и възможностите, които Законът за висшето образование дава на Министъра на образованието и науката за контрол върху спазването на законите и нормативните изисквания в ЮЗУ "Неофит Рилски". Тогава правителството би могло открито да заяви пред българското общество и евроатлантическите ни партньори, че предприема решителни и ефективни действия за налагане на върховенството на закона в България. Защото това е ангажимент, който то категорично е поело пред българските граждани и пред европейските институции", обръщат се те към премиера и министъра на образованието.

 

Оценки без изпит, фалшифициране на подписи, дипломи без необходимия брой изпити. Това са само част от нарушенията, които бившият преподавател в Югозападния университет доц. Стефан Дечев разкри сам в края на миналата година.

 

"Извъpшeнa пpoвepĸa пo cигнaл oт м. янyapи ycтaнoвилa cepиoзни нepeднocти в Югoзaпaдния yнивepcитeт „Heoфит Pилcĸи“ (ЮЗУ) – в глaвнaтa ĸнигa имaлo „ĸopигиpaни“ тeĸcтoвe c ĸopeĸтop, липcвaли oцeнĸи, били нaнeceни oцeнĸи oт изпити бeз пoдпиc и oцeнĸи, пoд ĸoитo ce e пoдпиcaл дpyг пpeпoдaвaтeл, a нe тoзи, ĸoйтo вoди yчeбнaтa диcциплинa. Hapyшeниятa били нaд 130, в тoвa чиcлo издaдeни фиĸтивни диплoми", пише пък адв. Даниела Доковска в DeFakto.Ето и цялото писмо на бивши преподаватели:

 

"ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 


ДО

МИНИСТЪРA НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от бивши преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,


Като бивши преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, се обръщаме към Вас, разтревожени от медийните публикации и от оповестената информация за системни нарушения на Закона за висшето образование (ЗВО), установени при направената наскоро проверка от МОН. Имаме информация от наши колеги, работещи в ЮЗУ, и за други нарушения. Така например, за неправомерно включване в списъчния състав на Общото събрание на ЮЗУ, избрало наскоро новия Ректор, на лица, които са: 

 

или на допълнителен трудов договор, съгласно чл. 111 от Кодекса на труда, 


или хабилитирани преподаватели, чиито договори не са удължени по реда, предвиден в § 11, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВО. Налице е заобикаляне на закона, поради което е под въпрос дали изобщо може да се счита, че те са на основен трудов договор в университета по смисъла на § 4д. от Допълнителните разпоредби на ЗВО. Пример за това е участието на проф. Георги Близнашки в Общото събрание на ЮЗУ на 14.12.2023 г.


Според официалната информация от МОН, отнасяща се до извършената проверка „на случаен принцип“, за ограничен период от време, само в 4 специалности на Правно-историческия факултет на ЮЗУ са документирани 143 нарушения, от които 80 изключително сериозни, тъй като са свързани с неспазване на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и професионалната квалификация „юрист“. Сред тези нарушения са неправомерно признати изпити, обучение в съкратени срокове и други в регулираната специалност „Право“, а сред проверените студенти е посочена и съпругата на проф. Николай Марин – Мария Димитрова Марина, която е завършила „Право“ за 3 години. 

 

Всички тези нарушения се отнасят за периода, когато именно новоизбраният ректор – проф. Николай Марин, е бил декан, а преди това и зам.-декан на Правно-историческия факултет. Изключено е тези нарушения да са ставали без неговото знание, тъй като деканът и зам.-деканът носят отговорност по отношение на учебния процес, включително и всички процедури за признаване периоди на обучение, прехвърляне на студенти, сливане на години и т.н. Опасяваме се, че дори проверките на МОН и на Прокуратурата не биха могли да извадят наяве всички закононарушения, както и дадат пълна представа за атмосферата на страх и тотална зависимост, които царят на територията на Югозападния университет. Това е закономерен резултат от наложения авторитарен стил на управление на университета през последните ректорски мандати и самочувствието на ръководството, че е над законите.

 

Бихме желали да припомним, че през последния от тях се случиха и други разкрития за груби нарушения в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Част от тях станаха обществено достояние благодарение на националните и регионалните медии, но въпреки това останаха без каквито и да са реални последствия. Бихме желали да ги припомним отново: 

 

След провеждането на Общото събрание на Университета през 2019 г., изборът на Академичен съвет беше оспорен в съда заради явни нарушения. След почти 4-годишно дело, умишлено протакано от ръководството на университета с цел то да изкара пълния си мандат, Върховният административен съд постанови окончателно, че изборът на Академичен съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е незаконен. През месец септември 2023 г. Общото събрание на университета преизбра отново същия персонален състав на Академичния съвет, включващ редица преподаватели, навършили 65 и дори 68 години, независимо от разпоредбите на чл. 30, ал. 2, § 4д. от ДР и § 11, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР от ЗВО; 


След извършена по друг сигнал проверка от МОН през 2020 г. и констатирани многобройни нарушения в Одитен доклад, министерството разпореди ЮЗУ „Неофит Рилски“ да предприеме мерки за отстраняването им, а именно:


„С оглед спазване на § 11, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 година) ректорът да приведе в съответствие със закона трудовите договори на всички лица, навършили 65-годишна възраст, като прилага еднакъв подход към всички случаи.


В тримесечен срок висшето училище да приведе в съответствие със ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.) структурата на колективните органи за управление на висшето училище и на факултетите, както и структурата на факултетите.“


Одитният доклад беше предаден на КПКОМПИ, която от своя страна установи, че ректорът на университета – проф. Борислав Юруков – неправомерно е награждавал себе си, като само за две години от своя мандат е получил над 140 000 лв. 


Извършената от КПКОМПИ проверка потвърди констатираните от МОН нарушения и постанови връщането на неправомерно получените средства. Делото, което проф. Юруков води срещу решението на КПКОМПИ също беше умишлено протакано години, за да изтече мандатът му на ректор. Същевременно проверка за предходните две години от мандата му не беше направена, въпреки сигналите до КПКОМПИ за това.


Срещу вече бившия ректор – проф. Б. Юруков – през 2020 г. е бил подаден сигнал за плагиатство и недостоверност на научните данни в докторската му дисертация, който не е бил разгледан по същество от Комисията по академична етика, съгласно нормативно установената процедура чрез назначаване на арбитри.

По друго дело на преподавател срещу ЮЗУ е постановено „Да се приведе в съответствие със ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.) Правилникът за развитието на академичния състав в ЮЗУ“. 


През отминалите години сигнали за нарушения в ЮЗУ са подавани и в МВР-Благоевград, на които обаче явно не е даван ход. 

 

Направените от МОН препоръки и до днес не са изпълнени, като част от навършващите 65 години колеги, основно тези с независимо мнение и поведение, са освобождавани в деня на навършване на пенсионната възраст, докато други продължават да работят и след 65- или 68-годишна възраст без промяна на трудовите им договори по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. Много от тях са включвани в състава на общи събрания и дори са избирани за членове факултетни съвети, което е в нарушение на § 11, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗВО. Най-фрапиращият пример за това е от месец ноември 2023 г., когато бившият вече ректор – проф. Борислав Юруков - който е навършил 69 години, беше избран за член на Факултетния съвет на Природо-математическия факултет за мандат 2023-2027. Към момента във Факултетния съвет ПМФ има още 3 хабилитирани лица, които са навършили 65 години.

 

Всичко гореизложено, както и много други факти, констатирани в различни проверки или останали неразкрити, но известни на академичната общност в университета, говорят недвусмислено, че Законът за висшето образование отдавна е спрял да действа пълноценно на територията на ЮЗУ, където се е възцарило еднолично ректорско управление, подкрепяно от облагодетелствани академични кръгове. В повечето случаи това са преподаватели, навършили 65 или дори 68 години, за които не е проведена, предвидената в § 11, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗВО процедура за удължаване на трудовите им правоотношения с ЮЗУ чрез сключване на срочни договори по чл. 67, ал. 1, т. 2. По този начин те се поставят в зависимост от волята на ректора. Останалите също са напълно зависими от нея за своето академично израстване и заемането на административни длъжности. Това създава възможности за търговия с влияние или завоалирани корупционни практики. Индикация за това, например, са периодичността и броя на обявяваните конкурси за заемане на академични длъжности. Конкурсите за професор, например, през последните 15-16 години в ЮЗУ са по 1-2 средногодишно, с пикове около началото на новите ректорски мандати. През 2023 г. са приключили два такива конкурса, спечелени точно от свързаните с установените от МОН нарушения – Николай Марин и Валентин Китанов.


УВАЖАЕМИ АКАДЕМИК ДЕНКОВ,

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЦОКОВ,

 

Запознати сме с утвърдилата се през годините практика юрисконсултите на МОН да държат институцията встрани от скандали и нарушения в отделни университети, което не е в полза нито за висшите училища, нито за системата на висшето образование, а и за обществото като цяло. Ето защо бихме искали да попитаме, дали са в сила препоръките от Одитния доклад на МОН от 2020 г., цитирани по-горе, и какви ще са Вашите действия за тяхното изпълнение? Освен това, настояваме и за разширяване обхвата на проверката в ЮЗУ по отношение на трудови договори, законосъобразност на състава на Общото събрание, катедрените и факултетните съвети, законност на издаваните дипломи и др. Според нас, констатираните многобройни нарушения са не просто следствия от небрежно водене на документацията, а както посочва МОН – от „нарушения на Закона за висшето образование и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионалната квалификация „юрист“. Това по същество означава, че са издавани незаконни дипломи за „юрист“, а не че издадените дипломи са „фалшиви“, срещу което ръководството на университета възразява, макар никой да не го е твърдял. 

 

Освен това резонните въпроси, които възникват пред нас, а и пред цялата общественост са: дали издадените през периода, обхванат от проверката, дипломи в нарушение на ЗВО и Наредбата за единни държавни изисквания са легитимни и не трябва ли МОН да ги обяви за недействителни? В противен случай се поражда прецедент, след който всеки университет би могъл да нарушава нормативните изисквания за обучението и дипломирането на студенти, без каквито и да е последици за тези, които са допуснали нарушения на закона и на държавните изисквания.

 

Разчитаме на Вас и за издаване на препоръки за отмяна на определени разпоредби от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ, въвеждащи механизми за контрол и спиране на процедури за заемане на академични длъжности, чрез създаване на консултативни органи на ЮЗУ (комисия по необходимост) и еднолично от ректора, без той да има каквито и да било законови правомощия по хода на тези процедури при движението им от първичните към основните звена на университета. Налице е и неравнопоставеност на преподаватели от различни научни области. Така например за всички професионални направления (ПН) има въведени допълнителни изисквания за академично израстване, с изключение на ПН 3.6 Право, където такива няма, което е в разрез с чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация. Това е удобно изключение, от което се възползва преди няколко месеца именно тогавашният декан и настоящ ректор на ЮЗУ Николай Марин, за да стане професор. Надяваме се да използвате в пълна степен правомощията и възможностите, които Законът за висшето образование дава на Министъра на образованието и науката за контрол върху спазването на законите и нормативните изисквания в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Тогава правителството би могло открито да заяви пред българското общество и евроатлантическите ни партньори, че предприема решителни и ефективни действия за налагане на върховенството на закона в България. Защото това е ангажимент, който то категорично е поело пред българските граждани и пред европейските институции.

 

Имайки предвид не много ясните сигнали идещи от МОН и липсата на всякаква информация за каквито и да било конкретни действия от страна на прокуратурата във връзка с обявеното от нея самосезиране, си запазваме правото в следващите дни да запознаем със случая нашите и чужди медии, както и представителството на Европейската комисия в страната.     


С уважение: 


Подписали по азбучен ред 

доц. д-р Благойка Пълева-Кадийска

доц. д-р Георги Донев

д-р Елена Благова 

доц. д-р Камен Лозев

проф. д-р Иванка Асенова 

доц. д.м.н. Красимир Йорджев

проф. д-р Мария Блажева 

д-р Нора Голешевска

доц. д-р Румен Русев

доц. д-р Стефан Дечев".

 

ФрогНюз


Препоръчай Сподели
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Ads / Реклама
Ads / Реклама