НОВИНИ


Тревожни констатации в новия Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили

10 7297 26.03.2024
Тревожни констатации в новия Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили
Българска армия

Главната цел на всеки годишен доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили е да извади от анализа предизвикателствата и да ги посочи на народните представители. Така е и с този за 2023 г., който вече е в парламента. Според закона, този документ трябва да бъде внесен в парламента до края на март. Срокът не е случаен. Задачата е депутатите да придобият необходимата информация, за да предприемат съответните законодателни стъпки. Да се надяваме, че този доклад ще има същата роля.


Или нестабилната политическа обстановка у нас може да го направи до голяма степен ненужен. Един нов министър на отбраната може да го изтегли и обсъждане да има през есента, както се е случвало вече. Или честите промени в парламентарното пространство да не позволят неговото приемане. И такъв случай е имало. Предизвикателството, обаче, си остават. В този смисъл е добре да се видят най-тревожните констатации в новия доклад. Многозначително е, че те опират най-вече до хората в отбраната. Модернизацията върви с по-бавни или по-бързи крачки, но тя, очевидно, няма да бъде основният мотив за спиране тенденцията на увеличаване на некомплекта от личен състав, както се твърдеше до скоро от най-високо място. Не са попълнени дори международните длъжности. Но да видим някои от тези констатации, които трябва да бодат очите не само на политическото и военното ръководство на Въоръжените сили.

 

Общият извод

 

Въпреки положените усилия, некомплектът от военнослужещи продължи да нараства. Доброволният резерв остава попълнен на критично ниски нива. Необходимо е да се работи за повишаване на мотивацията за постъпване и оставане на служба, както и да се търси нов подход при набирането на кандидати за военна служба. Наложително е да се инициира обществен дебат относно възможностите за въвеждане на форми на задължителна военна подготовка на гражданите. Разработват се законодателни промени за въвеждането на подготовка на запаса в мирно време и на системата за сигурно електронно връчване. Целта е провеждането на адекватна на съвременните рискове и заплахи подготовка на запаса и значително съкращаване на времето за оповестяване на запасните.

 

Демографско и здравно състояние

 

Независимо от предприетите действия, Министерството на отбраната и Българската армия, изпитват все по-големи трудности по осигуряването на необходимия човешкия ресурс, в резултат на кумулативното влияние на демографското състояние на страната (намаляването на човешкия капитал) и здравната култура на българските граждани, водеща до влошени здравни показатели на младите хора. Резултатите от медицинските прегледи за годност на кандидатите за военна служба са показателни - близо 25% от тях са негодни за военна служба.

Липса на курсанти, т.е. на бъдещи офицери

 

Особено тревожен е отчитания спад на кандидати за обучение като курсанти във ВВУ. Приемът за учебната 2023/2024 г. на курсанти във ВВУ показва, че само ВВВУ „Г. Бенковски” е усвоило на 100 % направените заявки, докато НВУ „Васил Левски” за втора поредна година отбелязва спад в приетите курсанти спрямо направените заявки, като през 2023 г. са приети 87 курсанти, което, от своя страна, представлява 22,66% усвояване на заявените 384 места. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, също за втора поредна година отбелязва спад в приетите курсанти, като през 2023 г. са приети 51 курсанти, което представлява 62,96 % от заявените 81 места.

 

Развитието на икономиката и дислокацията на военните формирования

 

Демографски особености, водещи до диспропорция в поколенията и дисбаланс в структурата на населението, като резултат на вътрешната миграция към големите икономически развити райони на страната и емиграцията в чужбина, предлагащи по-добри перспективи за хората (по отношение работа, доходи, битово осигуряване, социален и културен живот), водят до намаляване на броя на потенциалните кандидати за постъпване на военна служба. Предприеманите само от страна на МО мерки не могат да компенсират негативната тенденция за намаляване на кандидатите за военна служба.


Прогнозните разходи за персонал във Въоръжените сили за периода 2020-2032 няма да доведат до повишаване на социалния статус на военнослужещите, нито ще направят военната служба конкурентноспособна на пазара на труда.

 

Риск пред армията за изпълнение на задачите

 

Липсата на обществена и политическа подкрепа относно промяна на социалния статус на военнослужещите, забавените процеси по модернизация на армията и създаване на адекватни/съвременни условия на труд ще определят изпълнението на задачите от въоръжените сили в хронична недоокомплектованост от 15 до 20%. В тези условия МО търси нов подход при набирането на кандидати за военна служба, както и обществена подкрепа за въвеждане на задължителна военна подготовка на българските граждани.

30-годишно изоставане в заплащането

 

Въпреки всички положени да момента усилия за реализиране на ефективна политика по доходите на военнослужещите, нивото на заплащане на труда им остава неконкурентно спрямо това в останалите сектори на икономиката. Основното месечно възнаграждение за най-ниските длъжности за офицери и войници за последните 30 години е намаляло спрямо растежа на минималната работна заплата повече от 2 пъти при офицерите и на половина при войниците. Данните категорично потвърждават извода, че за последните 25 г. конкурентостта на военната професия като доходи спрямо другите сектори драстично намалява, което обяснява ниския интерес към служба в армията и високите нива на неокомплектованост.

Липса на жилища, недостатъчни компенсационни суми

 

Жилищната политика се осъществяваше чрез картотекиране и настаняване на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители в свободни жилища и в общежития, собственост на МО, както и чрез изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне. Анализът на нивата на наемите в различните гарнизони показва, обаче, че компесационните суми са крайно недостатъчни. Това се отразява негативно на желанието на военнослужещите за преместване в друго населено място. Това влияе отрицателно върху тяхното кариерно развитие и има пряко отражение върху ефективността на системата за управление на човешките ресурси.

 

Парите не стигат

 

Резултатите от анализа на данните за разглеждания период показват, че въпреки сериозното нарастване на разходите за отбрана като абсолютна стойност, те не покриват напълно необходимите средства за преодоляването на проблема с големия брой вакантни длъжности за военнослужещи, за реализацията на проектите за превъоръжаване и модернизация и за изпълнението на ангажиментите на страната по приетия пакет Цели за способности на НАТО.

 

Намаляват кандидатите са международни длъжности

 

Негативната тенденция за намаляване на броя на кандидатите за заемане на международни длъжности в и извън територията на страната, в съчетание с очакваното увеличение на броя на квотните национални длъжности, в резултат от процесите по адаптиране на НАТО, поставя МО в ситуация на обективна невъзможност за изпълнение на поетите съюзни ангажименти за попълване на длъжности в структурите на НАТО в и извън територията на страната.

Анализите показват, че основен негативен фактор, влияещ върху мотивацията на военнослужещите да кандидатстват за длъжности в международни организации или други международни инициативи, е условието, при което те и техните семейства се командироват в чужбина. Към настоящият момент, в нормативната уредба липсва правна възможност придружаващият съпруг/съпруга на командирован военнослужещ да ползва неплатен отпуск, както и да се самоосигурява. По този начин заемането на международна длъжност е съпътствано с негативни за военнослужещия и семейството му последици. За преодоляване на този проблем МО е предприело необходимите действия за изменения в релевантната нормативна уредба.

 

Още нещо, извън написаното в доклада

 

Наблюдават се непредизвикани изказвания, които поставят под съмнение лоялността на българските военнослужещи и подкопават общественото доверие в армията. За съжаление, те се правят и от хора в отбраната. При условията на голям некомплект от личен състав и пренатоварване на наличния, опитите за създаване на подобна атмосфера имат само негативен ефект. Многозначително е признанието в доклада „Крайно негативно влияние оказват и зловредните информационни кампании, манипулиращи общественото мнение по отношение на войната на Русия срещу Украйна и ролята на държавата и Въоръжените сили“. То навява на мисълта за недостатъчно ефективна информационно политика, от една страна, а от друга – за ниско доверие в думите и решенията на политиците. Очевидно е, че и в това поле има много какво да се прави.

 

Спирдон Спирдонов, Otbrana.com


Препоръчай Сподели
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Ads / Реклама
Ads / Реклама