НОВИНИ


И жалбата на "Възраждане" не може да го спре, продължава демонтажа на МОЧА

12 2739 10.04.2024
И жалбата на
Демонтирането може да продължи Архив/БНТ

Върховният административен съд (ВАС) прекрати разпореждането на Апелативния съд в София-град (АССГ) по жалба на партия „Възраждане“ за прекратяване на демонтирането на Паметника на Съветската армия, съобщиха от съда. Разпореждането на АССГ е от 19 декември 2023 година и с него е наредено да бъдат прекратени безусловно действията по демонтажа на монумента. Магистратите обявяват още, че искането на „Възраждане“ е без правен интерес.


Върховните магистрати приемат, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като съгласно разпоредбата Административнопроцесуалния кодекс (АПК) правен интерес за оспорване имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него, или за които той поражда задължения.

 

Кръгът от участниците в тези производства е ограничен.

 

Страни в материалното правоотношение са гражданинът, юридическото лице или държавният орган, който търси защита, като отправя искане до административния съд, както и длъжностното лице или административният орган по това искане. В случая политическа партия „Възраждане“ не е адресат на оспорените действия. В специалния Закон за политическите партии и в частност в чл. 2 от същия се уточнява, че политическите партии са доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, същите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини, като използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.

 

Политическата партия може свободно да изразява политическо отношение към действията на административния орган, но не разполага безусловно с процесуалното право по чл. 250 от АПК, респективно да иска прекратяването им по съдебен ред, доколкото не е насочено пряко към засягане на нейни права и законни интереси.

 

Действията, чието прекратяване се иска, не засягат пряко и непосредствено дейността на политическата партия и нейните субективни права, поради което искането като недопустимо, е следвало да бъде оставено без разглеждане. АССГ не е изложил мотиви във връзка с накърнени права и интереси на искателя в качественото му на политическа партия освен обявените цели за защита на българската култура, пише още в съобщението.

 

Магистратите отбелязват още, че действията трябва да са извършени към момента на подаване на искането. Тези действия не може да са приключили или предстоящи. Ако действията са прекратени или не са започнали, няма да съществува пряка опасност за законните интереси или нарушение на правата на съответното лице, следователно за него ще липсва правен интерес.

 

Този способ на съдебна защита е неприложим в случаите, когато неоснователните действия са прекратени - действията по демонтажа са прекратени на 14 декември 2023 г., а жалбата на "Възраждане" е подадена на 15 декември 2023 г.

 

Предвид изложеното, като е приел за допустимо искане на лице без пряк и непосредствен правен интерес и е разгледал спора по реда на чл. 250 АПК, както и при липса и на другите предпоставки от фактическия състав, изложени по-горе, АССГ е постановил недопустимо разпореждане, което следва да бъде обезсилено. Вместо него, по същество, подаденото от политическа партия „Възраждане“ искане следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а производството по адм. дело № 11972/2023 г. по описа на АССГ да бъде прекратено.

 

Решението на ВАС е окончателно.

 

Идентично решение взе  вчера ВАС по жалбата на друга група защитници на паметника по дело-близнак, само че инициирано от сдружение „Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров - в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев в качеството им на граждани. Тяхната жалба също не бе уважена.

 

ВАС остави без разглеждане искането на „Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров-в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет, Виктор Йочев и Георги Кадиев, в качеството им на граждани на Република България, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и нарязване и на бронзовите фигури.

 

Касационният състав на ВАС приема, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като Сдружение „Изправи се.БГ“ и физическите лица нямат правен интерес от обжалването.


Препоръчай Сподели
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Ads / Реклама
Ads / Реклама